list_banner

Главни проекти

пумпа за кашеста маса за пренос на опашката
Пумпа за префрлање на кашеста маса од јаловина
транспорт на јаловина рударска кашеста пумпа
потопна кашеста маса умп
пумпа за пренос на каша од средна руда
FGD
Место за апликација на пумпата FGD
Апликација со вертикална пумпа
P1020726